Черна магия

Черена магия

Черена магия

Магията е начин да блокираме съдбата на човек. Целта й е да се блокира това, което ни е писано, а именно съдбата. Спо­ред мен съдбата предопределя около 30 процента от Живота ни. Останалото е наш избор. Един от най-разпространените начини за отмъщение или премахване на пречки, заради които някой не може да постигне целта си, е магията за смърт. Мно­го хора, идвайки при мен, ме питат: „Защо не ми Върби, на никого нищо лошо не съм направил?“ Няма безгрешни хора, но защо обикновените хора да страдат, носейки и влачейки информацията на черната магия? За жалост много добри хора се превръщат в лоши вследствие на Желанието си за мъст. Тъмните сили ги привличат, но защо е така? Поръчителят на магия след Време започва бавно и постепенно да се срива. Здравето му Куца, В семейството се появяват проблеми, а любовта му се изпарява. Тотален невървеж във всичко! Ние, българите носим балканския синдром: „Може на мен да ми е зле, но и на Вуте нема да му е добре!“ Всичко това си има своите логични и прости, вселенски и природни обяснения. Винаги Казвам на хо­рата да бъдат по-добри, колкото и изтъркано да е това. Съветвам ги да „хвърлят зад себе си, за да намерят пред себе си“, да раздават любов и да се усмихват. Ако правят добро, ще намерят добро. И не бива да си задават въпроса „Кога?“ Не Казвайте: „Аз направих това, аз помогнах на еди-кой си!“ Кога­то човек помага, не трябва да очаква благодарност. Доброто ще се Върне при него тогава, Когато той има нужда от него. Но не, лошото се прави по-лесно от доброто. Тук идват и маги­ите за смърт. От моята практика забелязвам, че само страх­ливите хора правят магии. Хора, Които са неспособни да зас­танат срещу човека лице в лице и да кажат онова, Което мис­лят и искат. Хора, Които мислят, че губят човека до себе си. Често попадам на такива случаи: семейства, В които мъ-жът си хваща любовница, а тя му прави магия за смърт, за да остане единствена в живота му. И обратното – съпругата прави магия на любовницата, за да не бъде пречка и да не раздели семейството й. В много от случаите обаче изобщо не става дума за любов, а за чиста меркантилност. В бизнес отношенията много пъти се търсят нелоялни начини за отстраняване на Конкуренцията. До Каква степен магическите манипулации са в състояние да объркат Живота на човека и до-колко те се практикуват? За това могат да говорят хората, пострадали от негативна намеса или магия, Които наистина са изпитали на гърба си теглото от магията. Магии са праве­ли още преди хиляди години нашите прабаби и прадядовци. Ма­гията е присъствала Във всяко семейство В различни ритуали и начин на битовизъм. За мен обаче не е Важно каква е магия­та, а защо е направена. Трябва ми, за да извлека информация Кой е направил магията и каква е била целта му. Всички съставки на Конкретната магия имат определена символика, свър­зана с текста или заклинанието, написан или произнесен по време на правенето й.

Това е символиката на най-често срещаните съставки, Които се слагат 8 най-разпространените видове черна магия:

 • Сапун – да се стопи, КАКТО се топи сапунът. Дните на
  Живота да продължат, докато се стопи сапунът.

  • Син камък – да посинее като камъка.
  • Памук – да побелее и омекне Като памука.
  • Мота чушка и червен пипер – да гори В огън Като люта чушка.
  • Восък – да пожълтее, да омекне, да се стопи Като восъка.
 • Част от недоизгоряла свещ или свещ, Взета от гроб
  там, откъдето е Взета свещта, там да отиде и този, за Кого­
  то е направена магията.
 • Пирон – с него да бъде закован Ковчегът му.
 • Ножче за бръснене или част от него – може да бъде сим­
  вол на хирургически нож, символ на самоубийство или убийство
  с нож, да причинява болки Като от нож.

• Конец с Възли по него – да се завърже Късметът В живота, както са забързани Възлите 8 Конеца – В бизнеса, 8 любовта, В житейския път и др.

• Клечка или клечки от Кибрит – да стане избухлив кибритлия или да изгори бързо, както изгаря Кибрит, Жар в дома и др.

 • Пръст от гроб или от гробове – да отиде при този, от
  чийто гроб е Взета пръстта. Смърт.

  • Дребна монета – символ на безпаричие.
 • Тамян, Кръстче, нарисуван Ковчег, Кръст – символ на смърт,
  Както и за погребение.
 • Люспи от риба или кожа от змия – да изстине Като рибата
  или змията (смърт), да изстинат чувствата между близки хора.
 • Косми (Коса) или нокът от мъртвец – да отиде при тези,
  от Които са Взети. Смърт.
 • Козина от Куче и котка – да се мразят и ненавиждат
  Както Кучето и Котката.
 • Органи от кукувица – както кукувицата снася си яйцето
  си 8 чуждо гнездо и никога не вижда рожбите си, така и това
  семейство да не Види децата си или близките си.
 • Яйце – всичко 8 този дом да се затвори, КАКТО е затворе­
  но яйцето, или на съответния човек да му се затворят всички
  пътища за любов, образование, работа, бизнес.
 • Част от дреха, бельо, чорапогащи, Коса – обикновено се
  Взимат от този, за Когото е предназначена магията, и са символ на изпълнение на магията само Върху това лице.

Тъй Като магията, както и много други аспекти на окултизма, винаги е била предмет на спекулации от страна на раз­лични шарлатани, ще разкрия накратко моето виждане за магьосничеството. В практиката ми се стремя да разглеждам проб­лема на всеки Клиент, изхождайки от неговото светоусещане. Само така мога да окажа ефективна помощ, без да им натрап­вам моите Концепции. Много екстрасенси твърдят, че ако чо-6еК не Вярва В действието на магията, тя няма да го застиг­не. Нищо подобно!

Опитът ми показва, че някой може да е пълен атеист и въпреки това да е пострадал от черна магия. Когато В офиса ми дойде Клиент, Който твърди, че е намерил нещо, за Което мисли, че е магия, Винаги първо сканирам биополето му. Ако е започнала да действа, неутрализирам действието й. Едва след това изграждам защита. Същността на черната магия се със­тои 8 това, че поръчителят формира негативни Кодове, Които повтаря многократно при самия магически ритуал. Обикновено тези Кодове са от рода на „Да пукнеш дано!“, „Бял ден да не Видиш!“, „Да се затриеш дано!“ и др. подобни пожелания.

С тези фрази се зареждат отрицателно храни, Които по-Късно жертвата на магията поглъща. Ако предметите на ма­гията са никакви други Вещи, те се подхвърлят 6 дома или се скриват някъде. Човекът, Който се докосне до омагьосаната Вещ, задейства закодираната в нея програма. Имал съм случаи, Когато мои Клиенти са Живели с магията В продължение на години, а тя бавно ги е унищожавала. Колкото жертвата е по-духовно извисена, толкова действието на негативната енер­гия е по-слабо. Така най-обикновената молитва може да се окаже много полезна.

При мен беше дошъл представител на така наречения бивш партиен елит. Движеше се навсякъде със съпругата си, защо­то имаше проблеми с вестибуларния апарат. Беше преживял три мозъчни операции и му предстоеше четвърта. Диагнозата му беше страшна – тумор В мозъка. При всяка операция лекарите отстранявали тумора и не след дълго пак израствал. Казах му, че в двора на къщата, Където живее, е заровен предмет на черна магия. Естествено, той не ми повярва, но съпругата му беше настоятелна. Ден по-късно отново дойдоха при мен. Же­ната ми разказа как след посещението им при мен започнали да разкопават земята в двора там, Където им бях посочил. Изровили скелет на пиле, увито в червена Кърпа. Върху плата имало заклинания, написани на арабски. Запалили огън и изгорили намереното. Човекът още си е жив и здрав.

сподели