Енергийно замърсяване и енергийно пречистване- снимкаЗа да има енергийно замърсяване, трябвя да има енергийно събитие. Енергийно събитие- момент, част от време, в което едно или повече лица отнемат от жизнената енергия или повлияват на живота на второ или трето лице, с цел отмъщение, злоба или завист. За енергийно събитие се смята момента, в който то е повлияло отрицателно върху живота на иднивида.

Когато говорим за енергийно замърсявяне с моите клиенти, доста често те не правят разлика във видовете енергийно замърсявяне, както и в значението на думата енергийно замърсяване. Повечето от хората смятат, че е ергийното замърсяване се премахва с вълшебна пръчица- изчиствам и вече си пречистен. За голямо съжаление обаче това не е точно така. За да се направи енергийно пречистване е необходимо да се констатира какво точно е замърсявянето, от къде идва, кой или какъв е причинителят на енергийното замърсявяне, какво и колко е засегнало живота на потърпевшия. Много често хората не правят разлика между енергийните замърсявания, които може да не са причинени от направята на магия, а от натрупан продължителен стрес, страх , енергиен вампиризъм, скандали, самоподтискане и затваряне в себе си(депресия) и други отрицателни енергийни събития. След като се констатира при анализ и консултация, какъв вид точно е замърсявянето, се предприемат определени и конкретни действия и ритуали, ако са необходими, за да се направят енергийните пречиствания и енергийните защити. За голямо съжаление се сблъсквам с хора, които ми съобщават,че някой „вещ“ колега им е извадил магия,эно не след това не е правено енергийното изчистване и енергийните защити,экоито са абсолютно задължителни и в повечето от случаите се правят между пет и десет различни ритуали за изчистване, както  и шест и десет различни ритуали за енергийни защити в рамките на два до три часа. В ситуации на намерени вещи в дома, върху които са правени магии, задължително е условието за пречистване освен на всички членове на семейството, а и на дома, тъй като домът се превръща в черна енергийна дупка, теглеща жизнената енергия на всички които живеят в него, а от там почват и проблемите- семейни скандали, болести, а доста често ако не са направени необходимите ритуали и хората пренебрегват възможноста за направена магия, може да се стигне и до фатални ситуации. Трябвя да запомните- магия никога не се пипа, без да имате препазна ръкавица или предмет, с който ще можете да вземете магията, без да имате пряк допир с нея. Не предприемайте сами каквото и да е било действия за изчистване на магиятя от дома ви посредством съвети на приятели, познати, интернет или окултна литература, тъй като може да попаднете на информация, която въпреки че има доза достоверност уверявам ви, няма да ви свърши работа.Това е така защото всеки който се занимава с изчиствания на енергийни събития има специялни ритуали, предадени му от някой пратодител или получени с висше,а тези ритуали в повечето случаи са тайни и никой не би споделил за тях. Друго важни нещо- за да се направят енергийни изчиствания и енергийни защити е необходимо специалиста да бъде надарен с окултни способности и енергия- сила за отнемане на негативни събития и предизвикване на положителни такива в живота на човек, след като е бил изчистен. Никога не изгаряйте магията- магия не се гори, тъй като на практика става не възможно да се изчисти като енергийно събитие, тъй като чисто на физическо ниво магия не съществува, тъй като е изгорена, но на практика съществува като енергийно събитие и негативна енергийна структура, което разрушава съдбата на човек. Магията трябва да се запази, за да се направи анализ от специялист, каква е точно магията, как е направена и към кого е насочена. Освен че разрушават енергийното поле и аурата, магийте разболяват и човек от най-различни болести. В много ситуации човек е по-добре да се довери на специалист от това да се опитва сам да предприема каквито и да е било действия за премахването на магията, тъй като рискува да сгреши много и да възпрепятства помоща на самия специалист.

 

Всички статии включително и тази са обект на авторско право. Копирането, преписването на всяка статия, публикувана на сайта е строго забранено, без изричното и предварително писменно запитване и потвърждение към автора на статиите Роберто Методиев.