img_0244Хора носещи вибрация на числото 4

 

Когато говорим за и с числа,  се смята че това е най-точно и правилно, защото е наука. В моята кармична номерология използвам числата като вибрации подчертаваши характера на човека. Ако има нестабилна вибрация в кармичната номерология, то това е вибрацията на числото четири.

Тази вибрация често пъти може да обезличи много положителни качества у човека, както и да дискредитира положението на човек в обществото. Хората притежаващи тази вибрация са склонни да подценяват себе си в много ситуации. Винаги ще направят всичко перфектно, но ще искат още резултати. Това е така защото при пристигането на земята хората притежаващи тази вибрация са пренесли със себе си съдбовно, кармично или общо наказание според зависи от мястото на вибрацията в съдбовния кръст. Това наказание е свързано именно с самоподценяването и съмнението в личните качества на всеки който притежава тази вибрация. Също така често пъти тежеста на вибрацията пречи на притежателя й да поеме правилният път в живота и съмненията в това какво да работи, дали тази работа е за него,да учи или не, да замине или не, съпровождат всеки с тази вибрация. Вибрация на числото четири има и свойте положителни черти, въпреки че кардинално е силно негативна. Много често хора с тази вибрация могат да се провалят не заради незнание или зле свършена работа, а заради своятя неточна самооценка. Положителната новина е че хората с тази вибрация стават едни от най-добрите в областа си, тъй като амбицията да станат най-добрите и да искат още и още ги подтиква към постоянно себеусъваршенстване. Хората с вибрация четипи са силно чувствителни когато им направите забележка относно свършена работа, често дори могат да свършат рябота и за четирима човека.

В зависимост от мястото на вибрация четири в съдбовният кръст, тя има различна тежест и различно значение, ако се отнася до събиране с друга вибрация на съдбата или кармата. Ако вибрация четири кореспондира с вибрация на числото три например, то едната вибрация може да омекоти другата, тоест по-ниската вибрация на числото три омекотява вибрация четири. Значението на вибрация четири остава същото, само че вече е омекотена, поради положителните вибрации на числото три. Общия сбор на вибрациятя между 4+3 = 7, което показва положителните качества на човек, върху които трябвя да се работи и които трябвя да бъдат изразени чрез работа или доомекотени с конкретни действия на човека. Тези действия могат да бъдат свързани с хуманитерни дейности или дейности в областа на благотворителноста. Доста често ако общата вибрация както с дадения пример между 4+ 3 е равен на 7, хората с тази обща вибрация се обръщат към духовното и към добрите дела, без значение дали са възпитани на духовни добродетели от семейството в което са се родили и избрали да се родят.

Относно семейните въпроси – трудно намират човек за себе си, но намерят ли го никога не го оставят да си тръгне. Хората с вибрация 4 понякога компенсират липсата на внимание към близки и семейство с финансови и материални подаръци. Смятат че по този начин техните близки и приятели ще ги обичат винаги и ще им простят, заради невъзможноста за отдаване на лично време и внимание. Житеските и философските им мнения могат да бъдат повлияни само с факти и документи, не вярват на празни приказки и не се впускат в интриги.

Вибрация на числото четири може да се образува по следните начини : ако човек е роден на дата – 01.02.1972- за да получим съдбата или пътя изчисляваме – 1+2+1=4, за да получим кармата изчисляваме -1+2+1+9+7+2= 22,редуцираме 22 до едницифренно число и получаваме вибрация четири. За да получим общия сбор е необходимо да добавим и вибрацията на името. Ако името е „ДЕСИСЛАВА“- вибрацията на името е девет, която вибрация се събира с вибрацията на кармата -9+4=13, редуцираме до едноцифренно число и получаваме четири. Важно е да знаем, че хората притежаващи само една вибрация на числото четири могат да бъдат верни в работата си, но и недоволни от нея. Значими професии за хората носещи тази вибрация няма, тъй като в този живот носят кармични наказание, което ще им помогне душата им да намери себе си, за да продължат астралните си пътувания импрераждания с едно приключило кармично наказание и взет урок от този живот.

 

Всички статии включително и тази са обект на авторско право. Копирането, преписването на всяка статия, публикувана на сайта е строго забранено, без изричното и предварително писменно запитване и потвърждение към автора на статиите Роберто Методиев.