Общи условия за онлайн консултация и всички предлагани услуги и продукти на сайта www.roberto-metodiev.com
Съгласно общите условия на сайта www.roberto-metodiev.com, след заплащане на таксата за онлайн консултация или някоя от другите услуги или продукти на сайта,  Вие се съгласявате да получите онлайн консултацията в първия определен, свободен час за онлайн консултация. След заплащането на консултацията Вие сключвате неформален договор за онлайн консултация и се съгласявате с общите условия на сайта www.roberto-metodiev.com, като отказ от онлайн консултацията и възтановяване на заплатената такса за нея, преди или след извършване на онлайн консултацията не могат да бъдат потърсени и възтановени, освен в случаи на доказани форсмажорни обстоятелсва на една от страните . Вие се съгласявате на отказ от всякакви бъдещи финансови претенции, свързани с онлайн консултацията, статиите и авторските материали, качени на сайта, както и отказ от възтановяване на заплатените такси за услуги и продукти. Вие се съгласявате и от отказ от всякакви финансови претенции, свързани с вашето психическо и физическо здраве, ако такива са възникнали  непосредственно след извършената онлайн консултацията с Роберто Методиев, след прочитане на статиите и авторските материари, качени на сайта www.roberto-metodiev.com,  някоя от услугите или предлаганите продукти он онлайн магазина на сайта-www.roberto-metodiev.com. Премате  последствията върху Вашето психическо и физическо здраве, като сте на ясно, че сами и по собственна воля и желание сте потърсили  и заплатили услугите и продуктите, информирали сте се от статиите и авторските материали, предоставяни от сайта www.roberto-metodiev.com и Роберто Методиев. Консултирането има информативна насоченост, а Вие избирате дали да приемете насоките, консултирането, както и всички услуги, статии и авторски материали, качени на сайта и предоставени от Роберто Методиев за истинни. Вие се съгласявате да не разпространявате каквато и да е била информация, свързана с Вас или трети лица, станала Ви ясна по време на онлайн консултацията. Сайта си запазва право да променя общите условия по всяко време. При възникнали въпроси, позвънете на тел. 0895/42 43 71, или пишете на имейл office@roberto-metodiev.com.